Aktualności

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ).

Obecna aktualizacja stanowi wypełnienie zasady corocznej aktualizacji zasięgu SSW w 2016 roku.

„Bezrobocie w czerwcu spadło w kraju poniżej 9 proc. Tak dobrego wyniku nie było od 8 lat.

W województwie zachodniopomorskim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej egzaminu maturalnego przystąpiło 9 879 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjal

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu opublikowała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2016 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu opublikowała wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w kwietniu 2016 r.

Obszary analizy
Strategie
Samorządy
Analiza danych

O regionie

Pomorze Zachodnie
0 1 2
Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego
Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne
Forum Samorządowe